ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

 

ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

                                                                              

“എയ്ഡിസ് ഈജിപ്‌റ്റസ്” ഇനത്തിൽ പെട്ട കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് ഡെങ്കി പനി.  ഈ കൊതുകുകൾ, രോഗ ബാധിതർ ആയ രോഗികളിൽ നിന്നും രോഗം സ്വീകരിച്ചു മറ്റു വ്യക്തികളിൽ പരത്തുന്നു.

Read more about ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

shareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ಡೆಂಗೀ  ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

ಡೆಂಗೀ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

  ಡೆಂಗೀ  ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ   ಡೆಂಗೀ (Dengue) ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು   ಡೆಂಗೀ  ಮಹಾಮಾರಿ ಜ್ವರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದೆ . ಹರಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಡೆಂಗೀ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಜ್ವರ . ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುವ ಡೆಂಗೀ ಜ್ವರವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರು ಹರಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಡೆಂಗೀ ಜ್ವರವನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.ಸೋಂಕಿತ ಏಡಿಸ್ ಎಜಿಪ್ಟ (Aedes Aegypti)  ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಡೆಂಗೀ ಹರಡುತ್ತದೆ.   […]

How to Prevent Dengue?

How to Prevent Dengue?

  HOW TO PREVENT DENGUE?   Monsoon has set in and it is the time again to fight against the most rapidly spreading and deadly viral fever, Dengue. Though there is no specific treatment for dengue, there are active preventive measures which effectively helps to protect ourselves, our family and community. Eliminating the breeding places […]

Dengue – What You Need to Know ?

Dengue – What You Need to Know ?

    Dengue – What You Need to Know ?   Dengue Fever (Free Tele-Consultation from 10AM to 6PM, Monday to Saturday)   The most important step to prevent Dengue is by avoiding mosquito bites Clean up surroundings which can be breeding places for mosquitoes – such as artificial containers, flower vases and any source […]